אתר הזכויות הרפואיות שלי מציע מידע וסיוע של אנשי מקצוע בנושא אחוזי נכות...
לדעת הכל על אחוזי נכות!
לוגו אתר הזכויות הרפואיות שלי
עזרה בנושא
נכויות וקצבאות
בדוק זכויותיך עכשיו
אני רוצה לבדוק מה מגיע לי:
* חוות הדעת תועבר אליך ללא תשלום

מדריך מידע מלא על אחוזי נכות

סובל מבעיה רפואית שבגינה אינך יכול לעבוד או שגרמה לך לאובדן כושר עבודה? חשוב שתדע שמגיעות לך מגוון זכויות רפואיות בגין הבעיה ובמיוחד אם זו פגעה באופן ישיר בתפקודך היומיומי ובכושר פרנסתך.
בין הזכויות שמגיעות לך מהמדינה, ייתכן ואתה זכאי גם לקבל אחוזי נכות. לשם קביעת אחוזי הנכות, עליך לעבור בדיקות מסוימות, למלא באופן מדויק את הטפסים הרלוונטים לגורמים אשר מטפלים בנושא ולהגישם במועד הקבוע על פי חוק.
רוצה לדעת מה זה אומר אחוזי נכות, מה מגיע לך ומה צריך לעשות בפועל כדי לקבל את אחוזי הנכות?

מה צריך לעשות עכשיו?

אחוזי נכות - מה זה אומר?

אחוזי הנכות מחולקים לשני סוגים:

אחוזי נכות רפואית - בגין הליקוי הרפואי של המבוטח, אשר נקבעים על ידי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.

אחוזי נכות תפקודית - בגין אובדן הכושר לעבוד שאותו ליקוי רפואי גרם למבוטח, אשר נקבעים על ידי פקיד התביעות של הביטוח הלאומי לאחר התייעצות עם רופא מוסמך ופקיד שיקום של הביטוח לאומי. לגבי עקרת בית, מדובר באופן הכושר לבצע את עבודות משק הבית.

קצבת נכות כללית לדוגמא, מותנית בין היתר בלפחות 60% אחוזי נכות הרפואית או 40% מצטברים הכוללים ליקוי נכות אחד בשיעור של לפחות 25% וכן בלפחות 50% אובדן כושר לעבוד.
לעומת זאת, קבלת שיקום מקצועי מותנית ב-20% ומעלה נכות רפואית בלבד.
קביעת אחוזי הנכות הרפואית

מבוטח שהגיש תביעה לקבלת קצבה כלשהי מטעם הביטוח הלאומי אשר מותנית בקביעת אחוזי נכות רפואית, יזומן לאחר הגשת התביעה לוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי לצורך קביעת אחוזים אלו. הוועדה הרפואית כוללת לפחות רופא המתמחה בתחום מסוים וכן מזכיר ישיבה, אשר תפקידו לדאוג לשמירה על זכויות המבוטח ולרשום את דוח הוועדה.

קביעת אחוזי הנכות הרפואית נעשית בהסתמך על בדיקה גופנית שתיערך למבוטח על ידי רופא הוועדה והמסמכים הרפואיים שהמבוטח צירף לכתב התביעה שלו.

על הרופא לקבוע את המחלות או הליקויים הרפואיים שמהם סובל המבוטח ואת רמת חומרתם ולאחר מכן עליו לתרגם אותם לאחוזי נכות רפואית בהתאם לספר המבחנים של הביטוח הלאומי.
ספר המבחנים, המכונה גם ספר הליקויים, הינו למעשה התוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז-1956.

מאחר והתקנות הללו מתעדכנות מעת לעת, אז גם ספר הליקויים מתעדכן מעת לעת. ספר זה כולל 10 פרקים לפי מערכות הגוף השונות, כאשר לכל ליקוי רפואי מוגדר אחוז נכות משלו.

רשימת הליקויים לנכות כללית זהה בדרך כלל לזו של נפגעי עבודה. לדוגמא, אחוזי הנכות הרפואית אשר נקבעים למחלת האנמיה, על סוגיה השונים, הינם כדלקמן:
א. מצבים שחלפו לגמרי מבלי להשאיר סימנים - 0%.
ב. מצב כרוני עם תגובה לא מספקת לטיפול, קיימים סימנים כלליים בינוניים - 20%.
ג. מצב כרוני, הדורש טיפול מתמיד, קיימים סימנים כלליים קשים המגבילים את כושר העבודה במידה ניכרת - 50%.
ד. מצב קשה, אך מסוגל לעבודת בית קלה בלבד - 75%.
ה. מצב חמור, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד - 100%.

במידה שלתובע יש מספר מחלות ו/או ליקויים רפואיים, יקבע הרופא אחוזי נכות רפואית לכל ליקוי בנפרד, כך שאחוז הנכות הרפואית הכולל ייקבע לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות. ניתן לחשב את אחוז הנכות הרפואית המשוקלל בהתאם לסימולטור אשר מופיע באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

תובע שנקבעו לו פחות מ-80% נכות הרפואית, רשאי להגיש על כך ערר לוועדת העררים, תוך 60 יום ממועד קבלת ההחלטה בכתב. עם זאת, יש לקחת בחשבון כי וועדת העררים מוסמכת במקרה כזה גם לבטל או להפחית אחוזי נכות, במידה והיא מוצאת לנכון לעשות כך.

על החלטת וועדת העררים ניתן לערער בפני בית הדין לעבודה, אך זאת רק בסוגיות משפטיות של ענייני חוק בלבד, להבדיל מערעור אודות הממצאים העובדתיים.
קביעת אחוזי דרגת אי הכושר לעבוד
במידה ונקבעו למבוטח אחוזי נכות רפואית אשר עוברים את הרף הנדרש, ניתן לקבוע במידת הצורך גם את דרגת אי הכושר שלו לעבוד עקב הליקוי הרפואי שבו לקה. לשם כך על המבוטח לעבור בדיקה נוספת באמצעות רופא מוסמך ופקיד השיקום של הביטוח הלאומי. דרגות אי הכושר האפשריות הינן 60%, 65%, 74%, ו-100%.

כאמור, לצורך קבלת קצבת נכות כללית, יש לקבל לפחות 50% אובדן כושר עבודה. סכום הקצבה נקבע אף הוא לפי דרגת אי הכושר לעבוד.

לגבי עובד שהינו שכיר או עצמאי, מדובר בקביעת דרגת אי הכושר לעבוד. לשם כך יש לקחת בחשבון באיזו מידה ליקויו הרפואי של המבוטח משפיע על כושרו לעבוד ולהשתכר, על יכולתו לשוב לעבודתו, באופן מלא או חלקי וכן על יכולתו לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש וזאת לפי השכלתו, כושרו הגופני ומצב בריאותו.

לגבי עקרת בית, מדובר בקביעת דרגת אי הכושר לתפקד במשק בית. לשם כך יש לקחת בחשבון באיזו מידה לקויה של עקרת הבית משפיע על כושרה לתפקד במשק בית רגיל. כושר התפקוד של עקרת הבית נבדק במכונים מיוחדים להערכה תפקודית.

כל זמן שהמצב הרפואי או התפקודי של המבוטח אינם יציבים או כל זמן שלא הסתיים הטיפול בשיקומו המקצועי של הנכה, ניתן לקבוע למבוטח דרגת אי כושר לזמן מוגבל ולכל היותר לשנתיים. בתום פרק הזמן הזה תשוב ותיבדק דרגת אי הכושר שלו.

תובע שנקבעו לו פחות מ-75% אובדן כושר עבודה רשאי להגיש על כך ערר לוועדת העררים, תוך 60 ימים ממוועד קבלת ההחלטה בכתב. עם זאת, יש לקחת בחשבון כי ועדת העררים מוסמכת במקרה כזה גם לבטל או להפחית אחוזי אובדן כושר עבודה, במידה והיא מוצאת לנכון לעשות כך.

על החלטת וועדת העררים ניתן לערער בפני בית הדין לעבודה, אך זאת רק בסוגיות משפטיות של ענייני חוק בלבד, להבדיל מערעור אודות הממצאים העובדתיים.

תן לנו לעשות בשבילך את העבודה

לצורך קבלת אחוזי נכות יש למלא טפסי בקשה ולהגישם לגורמים המתאימים. לטפסים אלו יש לצרף מסמכים רפואיים ובמידת הצורך גם אישורי עבודה ושכר ממקום העבודה וכל מסמך נוסף שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקבלת אחוזי נכות.
חשוב שתדע שמילוי מקיף ומדויק של הטפסים והגשתם במועד הקבוע על פי החוק הם תנאי הכרחי לקבלת הפיצויים.
רוצה לחסוך את הבירוקרטיה ואת כאב הראש? תן למומחים שלנו לטפל עבורך בכל התהליך מתחילתו ועד סופו. אנו מתחייבים להעניק לך שירות מקצועי ואמין, שיעזור לך לקבל את מלוא הזכויות שמגיעות לך במהירות וביעילות.

עדכון אחרון: 27/02/2017 14:17  
כל המומחים שלנו  >

לקוחות כותבים וממליצים

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי עשרות מיליוני שקלים.

לאורך השנים ליווינו וייצגנו אלפי משפחות בתביעות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה והשגנו עבורן את מלוא הזכויות הרפואיות שמגיעות להן על פי חוק מהמדינה, בשווי של עשרות מיליוני שקלים. אתם מוזמנים להתרשם ממכתבי התודה של לקוחותינו ומסיפורי ההצלחה.

אותם אנשים הגיעו אלינו אחרי מסעות ביורוקרטיים מפרכים וכל מה שהם רצו היה פתרון מהיר ויעיל למצב שלהם. הצוות שלנו טיפל בהם במקצועיות והצלחנו להשיג את מה שמגיע להם, בלי בלבולי מוח וכאבי ראש נוספים.

אנו רואים בלקוחותינו קודם כל בני אדם וזה מה שמוביל אותנו להילחם ולנצח את המלחמות שלכם, כדי שכל אחד יקבל את המשאבים שיאפשרו לו לנהל חיים מכובדים ופשוטים. לקוחותינו המרוצים שלחו לנו מכתבי תודה ואתם מוזמנים להתרשם מאוסף סיפורי ההצלחה המרגשים.

המלצה מספר 2
13במרץ,
2016
יחיאל אברהם ממליץ
המלצה מספר 2
פניתי לבדיקה בנוגע לבני הסובל מבעיות התפתחות וזכיתי לשירות מעולה, שהוביל למימוש הזכויות שלנו תוך כמה חודשים.
המלצה מספר 1
03בינואר,
2017
אבנר מורנו ממליץ
המלצה מספר 1
בזכות המומחים שלכם הצלחתי להתמודד בהצלחה מול המוסד לביטוח לאומי ולקבל את הקצבאות המגיעות לי רטרואקטיבית!
המלצה מספר 3
18באוגוסט,
2016
רחלי טויטו ממליצה
המלצה מספר 3
בעלי הצליח לקבל החזר ממס הכנסה בגובה של יותר מ-112,000 ₪ בזכות השירות המסור של נציגי החברה ועל כך תודותינו!

מיטב המומחים למימוש זכויות רפואיות לרשותך!

תאם פגישה אישית לקבלת חוות דעת חינם:

בוא/י נפגש >> * פרטיותך חשובה לנו!